На долните линкове може да намерите списъци с някои от българските ресторант, хотелите и магазини в Германия. Списъците може да не са пълни или актуални. Ако знаете за някое заведение или магазин, които не са в списъка или пък вече не съществуват, ще се радваме, ако ни оведомите. Така ще можем да пазим иформация възможно най-актуална и полезна!