Всички хора с постоянно пребиваване в Германия е задължително да се осигуряват здравно. Имате избор между задължително и частно здравно осигуряване, но трябва да изберете една от двете форми.

Основни принципи на системата за здравна грижа

Здравните грижи се финансират предимно от вноските на осигурените граждани и работодатели. Вноските зависят от дохода, но се изчисляват само до определен процент на доходите. След това се прилага една максимална сума. Съгласно принципа на солидарността, богатите осигуряват бедните, но и здравите - болните хора. Освен това всяко задължително осигурено лице има едно и същото право на медицинска помощ и заплащане (според месечната Ви заплата) по време на боледуване.

Амбулаторна грижа в Германия

В Германия извън болничната помощ се осигурява от всички установени лекари, зъболекари, психотерапевти и специалисти от немедицинските професии. Ако сте болни или имате друг здравословен проблем, първо трябва да посетите личния си лекар. Тук се включват всички общопрактикуващи лекари, интернисти или педиатри. Те могат да Ви дадат направление, при е необходимо, за съответната специализирана практика, напр. за гинекология. или кожни заболявания (дерматология). Директният път към специалист също е възможен.

В допълнение към частните практики в Германия съществуват много съвместни практики или центрове за медицински грижи, в които работят заедно няколко лекари и специалисти от немедицинските професии. Тези тъй наречени "праксис клиники" могат да предлагат услуги, които иначе са възможни само в болниците.

Амбулаторната грижа включва също амбулаторно лечение в болници или психиатрични заведения.

Стационарна грижа в Германия

Повечето немски болници приемат както пациенти с т.н. законова осигуровка, така и частно осигурени лица. Клиниките, управлявани от частни фирми, обаче, в повечето случаи приемат само пациенти с частна здравна осигуровка.

За по-дълъг престой в болница, т.нар. "Стационарно лечение", трябва да очаквате допълнително плащане за настаняване и хранене. Това се уточнява в "болничния договор" между пациента и клиниката, преди лечението.

В допълнение към стационарната помощ в болницата, съществува и стационарна медицинска рехабилитация. Тук се предлагат лечения, които ви помагат отново да станете независими и ефективни след тежко заболяване и интензивно лечение. Предлаганите мерки включват физиотерапевтично лечение, психологическа подкрепа и подкрепа при използването на помощни средства. В повечето случаи подобно лечение е свързано с пребиваване в болница. Има и рехабилитационни съоръжения, които могат да бъдат използвани от психично болни и / или зависими пациенти.

Нашата препоръка - DAK - Gesundheit

DAK - Gesundheit е една от най-големите здравноосигурителни компании в Германия, където около 5.8 милиона души са осигурени. През 2017 г. DAK-Gesundheit бе удостоен с най-доброто здравно осигуряване за семейства от списание Focus Money (20/2017), което се отразява и в услугите му. DAK - Gesundheit покрива разходите за посещения при лекар, операции, лекарства и помощни средства от слухов апарат до ролатор, услуги за превенция като напр. консултации за  правилно хранене или преустановяване на тютюнопушенето и много други.

DAK - Gesundheit е представен в почти всички големи градове. Освен това, чрез онлайн портала "Meine DAK", имате възможността да свършите много неща онлайн, 24/7. Допълнителна информация може да намерите тук: