Ако трябва да издавате и преиздавате документи или имате нужда от помощ от страна на българското посолство или консулство, jomizu е предоставил списък с градовете, адресите и телефоните за връзка с тях.

За повече информация следвайте връзката по-долу